Držím se svých hodnot

14.12.2022

DRŽÍM SE SVÝCH HODNOT

Jak trefné! V tomto karty miluji. Dokáží pojmenovat aktuální vnitřní pochody. Přemýšlela jsem totiž nad tím, co vidím jako důležité. 

Byla mi položena otázka, zda nechci expandovat třeba do Prahy. Nikdy neříkej nikdy, ale není to má priorita. Někde bylo psáno, že ženu vyživuje její rodné místo. Jsem přesně ten případ. 

I když na Kladno všichni nadáváme, je to místo mých předků. Místo, kde se cítím v bezpečí, kde mi narůstá životní energie. Vždy, když přijedu do rodného Švermova, projede mnou hřejivý pocit "jsem doma." I proto má provozovna nebyla nikdy dál než 10 minut autem od domova. A za pár let ji budu mít přímo doma, kde jinde, než zpátky ve Švermově. 

Nabízí se otázka: 

PROČ soustředíme svou pozornost ven, když ta pravá hodnota je uvnitř?Chci tím říci, že je důležité nějakým způsobem Kladno rozvíjet a ne všechno soustředit do Prahy. Bude to ještě trvat, ale jednou se to určitě podaří. A my všichni můžeme po troškách přispívat.