Co je ayurvéda?

26.03.2024

Těší mě, že vás toto téma zajímá! Na časté dotazy, co to vlastně ayurvéda je, si dovolím odpovědět přepisem jedné kapitoly své absolventské práce na téma Psychosomatika z pohledu východní a západní medicíny.  


Věda o životě, ayurvéda, se zakládá na harmonii energie v těle. Učí nás, jak žít vyváženě a správně vzhledem ke své konstituci. Tento nejstarší a celostní medicínský systém pocházející z indického subkontinentu, je dle Světové zdravotnické organizace uznaný po celém světě.

Je také složkou védské filozofie. Jako jeden z mála léčebných systémů má nebeský původ. Systém se popisuje v božských textech zvaných védy. Některé se dochovaly na starých palmových listech. Ayurvéda, jakou známe dnes, vznikla z jedné ze čtyř védských knih, Atharvavédy

Hlavním úkolem je primární prevence před onemocněním. Západní medicína řeší prevenci sekundární a to v období, kdy již člověk onemocněl. Ve své podstatě ale vychází z ayurvédského učení. Jednotlivé obory medicínského systému tak, jak je známe dnes, vznikly už 1500 let př. n. l. Sám Hippokratés, otec moderní medicíny, se ve svých spisech zmiňuje o indických léčivech.

Životní energie se označuje pojmem prána. Jejím prouděním je umožněno dýchání, okysličování buněk a tok krve včetně funkce emocí, paměti a vědomí. Za primární sídlo je považována dutina lebeční. Emoce, které považujeme za negativní, pránu ovlivňují. Současně také imunitní systém. Zpomalují funkci brzlíku a sleziny, zkracují život. Kladné emoce omezují sekreci stresových hormonů a přispívají k lepší imunitě.

Jemné hnutí prány je mysl, která se skládá ze dvou částí. První je smyslová mysl zvaná Manas, která obsahuje stránku emoční, myšlení a percepci. Částí druhou je intelekt Buddhi. Manas staví své cíle na základě závěrů Buddhi. 

Cíl se stane pozitivním, jestliže je přání pozitivní. Negativita pracuje na stejném principu.  

Emoce, které vdechujeme z atmosféry a z vesmíru se shlukují v plicích. Pokud je vnímáme jako něco, co není naší součástí, stávají se toxickými. Dle východní medicíny emoce jako strach, vztek, starosti, přílišné přemýšlení a překvapivě i přílišná radost oslabují orgány a způsobují nerovnováhu.

Pokračování příště...:-)