Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky salonu celostní péče Lenky Švandrlíkové.

IČ: 018 53 813

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na provozovnu C. Boudy 1444, 272 01 Kladno

Veškeré služby poskytuje pouze provozovatel salonu Lenka Švandrlíková.

IČ: 018 53 813

A. Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů

osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

B. Objednáním konkrétního termínu služby v salonu telefonicky, přes internet nebo nákupem

dárkového poukazu projevuje zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami

provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

1. Objednávka služeb


a) Termín návštěvy a otevírací doba salonu

Termín návštěvy je nutné dohodnout a rezervovat předem a to pouze přes rezervační systém, telefonicky, e-mailem, SMS zprávou nebo přes sociální sítě salonu Lenka. Objednávat služby přímo v salonu je možné pouze v případě, že je provozovatel v salonu přítomen. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušné datum a čas dle volných termínů a kapacity salonu. Salon nemá pevnou pracovní dobu. Během procedur není možné brát telefony a objednávat klienty. Veškeré informace, dotazy na služby a objednávky provozovatel proto vyřizuje ve volném čase/po skončení procedur a to telefonicky, SMS, e-mailem nebo přes sociální sítě.

b) Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením služby. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

c) Předčasný příchod

Prostory salonu nejsou přístupné v libovolnou dobu. S ohledem na ostatní návštěvníky salonu je možno přijít nejdříve 10 minut před dohodnutým termínem. Vzhledem k tomu, že se v salonu provádí služby, kdy klienti odpočívají a relaxují, není možné nechat salon volně přístupný.

d ) Pozdní příchod 

Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase za původně stanovenou cenu v ceníku. Pozdější příchod na službu se považuje za absenci zákazníka.

e) Odchod ze salonu

S ohledem na ostatní návštěvníky salonu se očekává odchod každého zákazníka do 10 minut po skončení.

f) Absence zákazníka 

V případě neomluvené nepřítomnosti nebo příchodu na službu se zpožděním delším než 15 minut, bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty dárkového poukazu.


g) Zdravotní indispozice zákazníka

Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel doporučuje zákazníkovi, aby v případě svých jakýkoliv zdravotních potíží předem konzultoval vhodnost služeb se svým lékařem. Provozovatel zejména nedoporučuje výkon služby, pokud zákazník trpí akutními záněty kloubů a svalů, kožními vyrážkami, plísněmi, velkými modřinami, nádory, vředy, otevřenými ranami, pokročilou osteoporózou, horečkami či zvýšenými teplotami, stavy zvýšené krvácivosti, bakteriální či virovou infekcí, apod. Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníku v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí, či nerespektováním výše uvedeného.

h) Odmítnutí zákazníka

Služba může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník se dostaví na službu se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

b) zákazník se dostaví na službu v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví na službu se zdravotními problémy medicínského charakteru

d) zákazník se dostaví na službu v nevyhovujícím hygienickém stavu

e) zákazník se během objednávání termínu služeb nebo v salonu vyjadřuje nepřístojným způsobem


i) Doprovod a přístupnost

Salon není zařízený ma přítomnost většího počtu lidí, co doprovází klienta na službu - děti, dětské

kočárky, psi - mimo vodícího psa pro nevidomé, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou

schopností pohybu a orientace. Salon nemá prostor na odkládání cyklistických kol.

j) Osobní věci a cennosti

Provozovatel za případné ztráty věcí klienta před procedurou, během i po proceduře neručí.

k) Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je před první návštěvou a objednanou službou informován o zdravotních rizicích,

indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně

najevo svůj informovaný souhlas. Popřípadě u náročnějších služeb podepíše písemný souhlas u

poskytovatele služeb, že byl informován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích.

l) Ceník služeb

Ceník služeb je k nahlédnutí v salonu nebo na webových stránkách provozovatele. Ceny služeb se mohou lišit v závislosti na použitém materiálu a náročnosti služby. Nejsem plátce DPH. Platba je možná pouze v hotovosti nebo QR kódem.

m) Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

2. Dárkový poukaz

a) Použití a čerpání poukazu

Dárkový poukaz lze využít na předem zaplacenou službu nebo služby dle výběru zákazníka. Druh služeb je uveden na poukazu. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit předem při objednání pro ověření platnosti a možnosti čerpání.

b) Hodnota dárkového poukazu

Nevyčerpanou hodnotu poukazu nelze směnit zpět za hotovost. Dárkové poukazy nelze vyměnit za hotovost.

c) Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz má vždy vypsanou dobu platnosti. Po uplynutí vyznačené platnosti je poukaz neplatný. Platnost po uplynutí doby platnosti provozovatel neprodlužuje. V případě, že do skončení doby platnosti není již volný žádný termín, provozovatel musí zajistit náhradní termín, a to i po skončení platnosti poukazu.

d) Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření

b) zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy

d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu


3. Závěrečná ustanovení

a) Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinnosti dodržovat bezpečnostní pokyny provozovatele.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2024.