VOP on-line služby

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ON - LINE SLUŽBY 

Milí návštěvníci webových stránek www.oazaprodusi.cz, právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro nákup mých on-line služeb. Na webových stránkách (dále jen "web") jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi vybrané službě.

 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen "VOP") obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než si službu objednáte. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Během objednávky totiž zaškrtáváte i políčko "souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami". Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

I. KDY SE VOP POUŽÍVAJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro nákup mých on-line služeb. Samotný nákup, objednání, proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi námi jako Prodávajícím a vámi jako Klientem. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem "Smlouva", rozumí se tím také Kupní smlouva. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webu) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Lenka Švandrlíková, DiS. 

IČ: 018 53 813 

Sídlo: Vinařická 1554, 273 09 Kladno 

E-mail: kosmetikalenka@gmail.com 

Telefon: +420 731282554 

Firma je zapsána v živnostenském rejstříku.

Není plátce DPH. 

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů. 

III. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE KDO JE KLIENT? 

Klient je ten, kdo prostřednictvím webu se mnou uzavře Kupní smlouvu, objednáním si některé z mých on-line služeb.

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM? 

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využívám web. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Klienti hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku. 

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ? 

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen "NOZ"). 

IV. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY? 

Jako klient objednáváte on-line služby na mém webu, tj. skrze objednávkový formulář.

POPIS SLUŽEB 

Na webu naleznete podrobný popis nabízených služeb, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Na webu naleznete i reference klientů, kteří si služby pořídili před vámi. Prezentace služeb uvedená na webu je informativního charakteru.

OBJEDNÁNÍ SLUŽEB  

Objednání přes web slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail). Případně datum, čas a místo narození. Před odesláním objednávky je vám umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko ODESLAT. 

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu a domluvíme další detaily. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. 

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na mou elektronickou adresu. Při pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, předpokládám, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám. 

Objednávat služby na webu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

V. JAK JE TO S CENOU A JAK SE PLATÍ? 

CENA SLUŽEB 

Na webu je uvedena také cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je uvedena. Sjednanou cenou je cena uvedená služby v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

ZPŮSOB PLATBY 

Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem: Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky.

SPLATNOST CENY

Cena je splatná do 14 dní od potvrzení přijetí objednávky. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Zasílám potvrzení. Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

VI. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU SLUŽBY DODÁNY ZPŮSOB DODÁNÍ 

Zakoupená služba bude dodána jako digitální obsah ve formátu pdf., MP3 nebo obdobné variantě po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Standardním způsobem dodání služby je také konzultace přes telefonní hovor nebo videohovor.

DODACÍ LHŮTA 

Po připsání částky na účet začnu pracovat na službě co nejdříve. Čekací doba se pohybuje 3 - 8 týdnů. Pokud se mi stane nečekaná událost v podobě nemoci, úrazu a jiných komplikací, kontaktuji klienta, se kterým se domluví na dalším postupu/ případném odstoupení od smlouvy/ vrácení poměrné částky.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Klient má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 3 dnů od připsání částky na můj účet. Pokud se tak rozhodne v průběhu zpracovávání služby, bude mu účtována poměrná část v závislosti na stavu rozpracované objednávky. Zbylá část mu bude poslána zpět na účet.

VIII. REKLAMACE  

Na začátku každé služby poskytuji bezplatnou konzultaci, kde má klient možnost sdělit své potřeby, problémy, představy. Na tomto základě zpracuji službu dle domluvy. Po předání služby následuje závěrečná konzultace, kde klientovi dovysvětlím případné nejasnosti. Vzhledem k individuálnímu charakteru služeb je reklamace v tomto případě bezpředmětná.

IX. OSTATNÍ  

Služby jsou vytvořeny s využitím mých znalostí, zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení. Záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě služby sami dosáhnete.

Tyto VOP jsou účinné od 1. 1. 2024