Zásady zpracování osobních údajů


Pokud jste mým zákazníkem, návštěvníkem webu nebo odběratelem novinek, svěřujete mi své osobní údaje. 

Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních

údajů).

I. Kdo je Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů na webu www.oazaprodusi.cz je Lenka Švandrlíková, DiS., IČ 01853813

se sídlem Vinařická 1554, 273 09 Kladno. E-mail: svandrlikovalenka(@)seznam.cz. 

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým

účelem, po jak dlouhou dobu.

II. Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: svandrlikovalenka(@)seznam.cz

III. Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované

platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: Budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů. Umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

IV. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto

účelů): poskytování služeb, plnění smlouvy. Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení,

adresa bydliště, datum narození, místo narození, čas narození, číslo účtu, telefon, nezbytně potřebuji

k plnění smlouvy/závazku.

Abych vám mohla e-mailem zasílat zajímavé články, videa, audia, novinky, nabídky a další informace o mých službách a produktech, potřebuji vaši e-mailovou adresu a křestní jméno. E-maily vám budu zasílat jen, pokud vás budou bavit. Pokud budete chtít zasílání ukončit, můžete tak snadno kdykoliv učinit zasláním e-mailu na svandrlikovalenka(@)seznam.cz

V. Cookies

Pokud vstoupíte na webové stránky, zaznamená se IP adresa, a pokud máte ve svém prohlížeči povolené ukládání cookies, zaznamenávají se s jejich pomocí údaje o vámi navštívených stránkách. Na mých webových stránkách používáme službu Google Analytics, podrobnosti o ní naleznete přímo na stránkách společnosti Google. Pro nabídku služeb využívám i reklamy na sociálních sítích, kdy však nejde přímo o zpracování vašich osobních údajů, pouze se vám může má reklama zobrazovat, pokud jste předtím například navštívili mé webové stránky. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem. Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchovávání, anebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

VI. Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

VII. Fotografická dokumentace, reference

Pouze na základě vašeho souhlasu mohu použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů. Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

VIII. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje pomocí moderních technologií, které odpovídají vysokému stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji téměř veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

IX. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: svandrlikovalenka@seznam.cz. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 7 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 14 dní. Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 21 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

X. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.1.2024